Články

Technické informace

Technické informace

Povolení

Naše společnost Vám zdarma obstará veškerá povolení. Jedná se zejména o povolení městských a obecních úřadů (popř. úřadů městských čtvrti nebo magistrátů), ohlášení městské policii, nahlášení hasičskému sboru města (čtvrti), povolení vjezdu obslužných vozidel.
Vzhledem k časové náročnosti získávání těchto povolení je nutné, abychom znali termín konání akce a přesné požadavky klienta v dostatečném předstihu.
V případě potřeby zajistíme asistenci hasičského, policejního a záchranného vozidla.

Pozemek

Pozemek bude po skončení akce řádně prohledán, vyčištěn od pyrotechnických zbytků a předán majiteli v původním stavu (předání může proběhnout za účasti městské policie).
Na místo konání ohňostroje je nutné umožnit vjezd našim vozům.

 

Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu info@marthypyro.cz.